Platba úspešne dokončená.

Zrušili ste platbu.

Fakturácia poskytovateľa na

Nabíjacia skupina a zákazník musia byť súcasťou rovnakého poskytovateľa.

Nabíjacia karta

Nie je možné kopírovať, pretože meny sa líšia

Tento nabíjací bod nie je aktívny! Iba globáne karty môžu používať tento nabíjací bod.

Tento nabíjací bod je hlavný v sieti.

Threeforce B.V.

Zeemansstraat 11

3016 CN

Rotterdam

Príliš veľa odchádzajúcich správ poslednú hodinu

NL48ZZZ243608190000

CTIHF57LGWXEX79

Tento nabíjací bod je podriadený v sieti.

Nemôžete odstrániť poskytovateľa karty. Odstráňte najprv karty poskytovateľa karty.

Hosting verejný dobíjací bod 2 kanály AC (mesačne)

Platba zlyhala. Skontrolujte, či sú údaje uvedené pri platbe správne. Ak boli všetky údaje uvedené správne, obráťte sa na banku, ktorá vydala vašu kartu, aby sa zistili príčiny odmietnutia.

Trvanie (min)

Každý